2013/21 - 20-21 травня 2013 р.

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція
 "Сучасна наука – інструмент динамічного розвитку економіки України"
(випуск 21)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 47 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології. Брюшенко О.Ю. Порівняльний аналіз алгоритмів заміщення з урахуванням часу 
1. Інформаційні системи і технології. Гайда Т.Ю. Проблеми застосування теорії ігор в інформаційному забезпеченні підприємств 
1. Інформаційні системи і технології. Демешко Ю.О., Степова С.В. Роль інформаційних системи і технології в управлінні економікою 
1. Інформаційні системи і технології. Казаков К.М. Різновиди комп’ютерного піратства 
1. Інформаційні системи і технології. Кашпур Е.В. Использование алгоритма динамического программирования для решения задачи о перемножении цепочки матриц 
1. Інформаційні системи і технології. Кривопишин Т.М., Ладієва Л.Р. Оптимізація виробництва плаву карбаміду у реакторі 
1. Інформаційні системи і технології. Кузьменко С.В. Використання економіко-математичних моделей оптимізації виробництва в аграрному секторі економіки 
1. Інформаційні системи і технології. Ліщинська Л.Б., Король І.В. Інформаційне та програмне забезпечення підприємства щодо покращення його фінансово-господарського стану 
1. Інформаційні системи і технології. Мєзікова Ю.В. Інформаційно-комунікативні технології в ДНЗ 
1. Інформаційні системи і технології. Муравський Вас.Вол. Інформаційна безпека в КСБО 
1. Інформаційні системи і технології. Муравський Вол.Вас. Класифікація інформаційних технологій та інформаційних процедур з позиції рівня їх автоматизації 
1. Інформаційні системи і технології. Павелчак-Данилюк О.Б. Моделювання господарської діяльності підприємства за допомогою комп’ютерних технологій 
1. Інформаційні системи і технології. Рибак Д.В. Визначення ефективності функціонування комерційних проектів 
1. Інформаційні системи і технології. Рижук Є.В. Ефективність еmail-маркетингу 
1. Інформаційні системи і технології. Черников О.А., Колпаков В.В. Применение кориолисового расходомера для измерения массового расхода и плотности двухфазного потока 
1. Інформаційні системи і технології. Ярыза-Стеценко А.В., Гулаков С.В. Системы автоматического управления процессом легирования наплавляемого валика переменного химического состава 
2. Економічні науки. Башнянин Г.І., Кундицький О.О., Сельський А.А., Турянський Ю.І Інтегральна динамічна капіталізаційна ефективність економічних систем 
2. Економічні науки. Бобор Л.М. Економічна сутність тарифів зв'язку в умовах сталого розвитку та їх класифікація 
2. Економічні науки. Борисюк О.В., Семенюк Т.М. Проблеми лізингу в Україні 
2. Економічні науки. Ганин М.І. Макроекономічна оцінка інвестиційно-кредитної діяльності українських банків 
2. Економічні науки. Гринюк О.І. Ліцензування в будівництві 
2. Економічні науки. Джаферова Л.Р., Хмельовська Ю.В. Суть та облік податкових різниць 
2. Економічні науки. Душкова К.М. Взаємодія платіжних систем органів ДКСУ та системи електронних платежів НБУ 
2. Економічні науки. Коляденко І.В. Фінансовий аналіз в діяльності ДСБЕЗ 
2. Економічні науки. Коновалова А.С. Вдосконалення координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики в умовах кризи 
2. Економічні науки. Лобачева І.Ф., Демешко Ю.О. Аналіз фінансової стабільності і платоспроможності підприємства як важливий елемент фінансового стану підприємства 
2. Економічні науки. Лобачева І.Ф., Демяненко А.В. Метод теорії ігор та його практичне застосування в економіці 
2. Економічні науки. Лобачева І.Ф., Король І.В. Евристичні методи в економічному аналізі 
2. Економічні науки. Матвієнко-Біляєва Г.Л. Логістика запасів в сучасному підприємстві 
2. Економічні науки. Мельник Ю.В., Боженьова І.М. Малий бізнес в Україні: роль та особливості розвитку в національні економіці 
2. Економічні науки. Мороз О.І., Бабкіна Є.Ю. Поняття принципів контрольної діяльності у сфері бюджетних відносин 
2. Економічні науки. Мошовський Б.С. Шляхи удосконалення системи банківського регулювання та нагляду в Україні 
2. Економічні науки. Мушій Н.І. Аналіз функціонування місцевих бюджетів в умовах бюджетного регулювання (на прикладі Глибоцького району) 
2. Економічні науки. Полюх М.М., Дулепова К.Р. Страхування ризиків лізингових операцій 
2. Економічні науки. Салашенко Т.І. Стратегія підвищення енергоефективності регіону як функціональна складова стратегії його сталого розвитку 
2. Економічні науки. Салоух Б.М. Роль адміністративно-територіального устрою зарубіжних країн у формуванні місцевих бюджетів 
2. Економічні науки. Сидорук А.В. Організація системи моніторингу економічної безпеки в державі 
2. Економічні науки. Смалько І.С., Сурмій Р.О. Оцінка національного багатства України 
2. Економічні науки. Харахонько С.І. Шляхи вдосконалення системи управління ліквідністю банку 
2. Економічні науки. Шевчук І.В. Специфіка кваліфікації протиправних дій, спрямованих на незаконне відшкодування податку на додану вартість 
3. Математика. Неволін М.В. Вирішення задачі комівояжера методом динамічного програмування 
4. Технічні науки. Божко К.М., Морозова І.В. Термографічний метод дослідження сонячних елементів при їх нагріванні темновим струмом 
4. Технічні науки. Бурлака В.В., Гулаков С.В. Активний трифазний випрямляч з корекцією коефіцієнта потужності 
4. Технічні науки. Гулаков С.В., Бурлака В.В., Харланов О.В. К снижению разбрызгивания электродного металла при сварке в среде СО2 
4. Технічні науки. Литвиненко О.С., Гулаков С.В. Повышение качества наплавки рабочих слоёв на высокоуглеродистые стали 
4. Технічні науки. Мостинец А.Л., Гулаков С.В., Бурлака В.В. Источник питания переменного тока для сварки цветных металлов с устройством компенсации постоянной составляющей тока 
4. Технічні науки. Поднебенная С.К., Бурлака В.В., Гулаков С.В. Совершенствование метода управления напряжением звена постоянного тока параллельного активного фильтра 
Відображається 47 елементів
Ċ
Roman Machuga,
22 трав. 2013 р., 23:00