2017/21 - 12 липня 2017 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція
 "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 21)
 
Перелік секцій, авторів і тем їх доповідей
Відображається 51 елементів
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва секціїАвтор (автори)Тема доповіді
1. Інформаційні системи і технології Алістратенко М.О. Математичне та програмне забезпечення системи прогнозування ризиків захворювання 
1. Інформаційні системи і технології Бондаренко В.А. Мобильная версия веб-сайта нового поколения 
1. Інформаційні системи і технології Буряк І.О. Використання нейромереж як криптографічної основи для алгоритму шифрування 
1. Інформаційні системи і технології Вовк А.В. Атаки та способи захисту інформації сенсорних мереж 
1. Інформаційні системи і технології Гальченко Я.О. Структурний аналіз тенденцій та перспектив розвитку комп’ютерних та інформаційних технологій 
1. Інформаційні системи і технології Денисюк С.В. Інкапсуляція міток в технології MPLS 
1. Інформаційні системи і технології Калныболочук Б.В. Информационно-справочная система для образования 
1. Інформаційні системи і технології Козик Ю.Л. Проблемы безопасности в беспроводных сенсорных сетях 
1. Інформаційні системи і технології Корнійчук Ю.В. Методика побудови захищеної корпоративної телекомунікаційної мережі на основі технології OPENVPN 
1. Інформаційні системи і технології Красов А.И., Белоус Н.В., Власенко В.П. Вычислительный метод высокочастотной фильтрации изображений компенсации проседания фона вокруг изображений текстовых знаков  
1. Інформаційні системи і технології Крохмаль Д.С. Ідентифікація плагіату в зображеннях 
1. Інформаційні системи і технології Крохмаль Д.С. Застосування моделі векторного простору для порівняння текстів 
1. Інформаційні системи і технології Медведенко Я.В. Системи підтримки прийняття рішень здорового способу життя 
1. Інформаційні системи і технології Медведенко Я.В. Створення вдосконаленої системи підтримки ведення сімейного бюджету 
1. Інформаційні системи і технології Мокій А.В. Система DAS 
1. Інформаційні системи і технології Опанасец В.А. Проблемы в програмировании сенсорной сети 
1. Інформаційні системи і технології Письменний І.С. Розміщення маршрутизатора в бездротових сенсорних мережах 
1. Інформаційні системи і технології Солодкий А.В. Порівняння SWIFT та OBJECTIVE-C для розробки мобільних додатків для платформи IOS 
1. Інформаційні системи і технології Степанов А.С. Развитие баз данных. Переход от SQL к NOSQL подходам 
1. Інформаційні системи і технології. Степанов А.С. Реализация работы технологии blockchain. Перспективы использования 
1. Інформаційні системи і технології. Степанов А.С. Использование технологии программно-определяемой сети 
1. Інформаційні системи і технології Суліма О.А. Побудова моделі доступу на базі моделі Діона 
1. Інформаційні системи і технології Хмелюк В.С., Озеракін М.Д. Взаємодія клієнта та провайдера сервісу програмного забезпечення 
1. Інформаційні системи і технології Чемерис М.М., Михайлик О.М. Особливості створення системи прийняття рішень вибору комфортного міста 
1. Інформаційні системи і технології Чемерис М.М., Стаценко К.П. Особливості формування бази знань для тестових інформаційних систем 
2. Економічні науки Білецька Т.С., Курсинська А.О. Реалізація процесу соціалізації економіки 
2. Економічні науки Боднарчук Х.Ю. Можливості використання інструментів аналізу зовнішнього середовища в практиці стратегічного управління ПАТ «ЖИТЛОБУД» 
2. Економічні науки Євтушенко С.В. Регулювання інвестицйної безпеки видавничо-поліграфічної галузі 
2. Економічні науки Замула О.В. Моніторинг інформаційних витрат промислових підприємств 
2. Економічні науки. Капталан С.М., Літвінов О.С. Оцінка рівня організаційно-економічного забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств олійно-жирової промисловості 
2. Економічні науки Левченко К.М. Напрями зниження ризиків, що виникають в процесі надання фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів 
2. Економічні науки. Лясковець О.В. Особливості використання механізму управління рівнем економічної безпеки підприємств машинобудування 
2. Економічні науки Манько І.О. Основні аспекти банкострахування у посередницькій діяльності на ринку страхових послуг України 
2. Економічні науки. Медведенко О.Р. Модель компетенцій в управлінні персоналом 
2. Економічні науки Радченко Г.К. Інформація про покупців у маркетингових дослідженнях 
2. Економічні науки Степанюк Г.С., Дем’янів В.Р. Щодо розвитку українського нафтогазового сервісу як основи збереження енергетичної безпеки країни 
2. Економічні науки Шубa Ю.О. Аналіз розрахунків з бюджетом по податках та обов`язкових платежах 
2. Економічні науки Myronovych J.M. Economic efficiency of capital investments 
3. Технічні науки Божко К.М. Особливості збудження хаотичних коливань в схемі із MOSFET 
3. Технічні науки Войцеховський В.С. Теоретичне обгрунтування підходу до управління вантажопотоками на мережі авіаліній 
3. Технічні науки Капустинский А.А., Головко Л.Ф. Влияние условий нагрузки на распределение напряжений в диске 
3. Технічні науки Кулик Т.А., Дрозденко О.І. Вибір матеріалів для конструкції ультразвукового накінечника факоемульсифікатора 
3. Технічні науки Лопата Д.Г. Модифікований метод вертикального хендоверу 
3. Технічні науки Мокій А.В. Фазовий пеленгатор працюючий по сферичному фронту 
3. Технічні науки Некраш І.І. Шляхи підвищення якості зображення в телебаченні 
3. Технічні науки Некраш І.І. Використання однократних планів контролю якості для оцінки працездатності мережі зв’язку 
3. Технічні науки Орябинская О.А. Спектральная эффективность систем OFDM/QAM и OFDM/OQAM 
3. Технічні науки Полонський А.М. Особливості використання різних видів перемежувачів в телевізійному стандарті DVB-T2 
3. Технічні науки Полонський А.М. Використання часового перемежувача для підвищеня стійкості сигналу до імпульсних завад в телевізійному стандарті DVB-T2 
3. Технічні науки. Фененко О.О. Використання інформаційно-діагностичної системи для контролю технічного стану елементів конструкції транспортного засобу 
3. Технічні науки. Kunytskyi Sergii, Martynov Sergii Model of contact deferrization of water 
Відображається 51 елементів